Števci

  • Števci bakterijskih kolonij
    • V laboratorijih, kjer je veliko rutinskega štetja, so v veliko pomoč števci za štetje bakterijskih kolonij. V petrijevih posodah, postavljenih na osvetljeno delovno površino, omogočajo enostavno označevanje in istočasno seštevanje k vsoti že preštetih kolonij. Na voljo sta dva tipa naprav.
  • Števec diferencialne krvne slike
    • Števec diferencialne krvne slike je ime naprave, ki pove namen in uporabo. Štetje različnih enot je mogoče v posamično in skupno vsoto. Poleg tega nudi še operacije odštevanja, odstotnega deleža in posamičnega štetja z vključenim ali izključenim zvočnim načinom, za “slepo” štetje.